منیره حسینی صیادنورد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۹مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتریدانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
دکترای تخصصی۱۳۹۹مهندسی کامپیوتر-سیستم های نرم افزاریدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

  •      مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی از سال ۹۲ تاکنون
  •     مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی از سال ۹۹ تاکنون
  • ساختمان داده ها
  • طراحی الگوریتم
  • سیستم عامل
  • هوش مصنوعی
  • نظریه زبان ها و ماشین ها