علی پور محک

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲تربیت بدنی و علوم ورزشیزاهدان، شهید نیکبخت
کارشناسی ارشد۱۳۸۵فیزیولوژی ورزشیعلوم تحقیقات تهران
دکتری۱۳۹۸فیزیولوژی ورزشی،گرایش قلب و عروق و تنفسعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
بندرانزلیهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

مدیر آموزش واحد بندر انزلی به مدت ۲ سال۳>

 

معاون آموزشی ،دانشجویی،فرهنگی دانشگاه فومن و شفت به مدت ۲ سال

افتخارات و جوایز ورزشی

عضو تیم ملی تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران(جوانان و دانشجویان)

مربی تیم های ملی استعدادیابی جمهوری اسلامی ایران

مربی سطح ۲ جهانی و مدرس رسمی فدراسیون تنیس روی میز ایران

کسب جوایز مختلف کشوری در مسابقات تنیس روی میز کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد

فیزیولوژی انسان و فیزیولوژی ورزشی پیشرفته، فیزیولوژی کودکان

تغذیه ورزشی

زبات تخصصی در تربیت بدنی

آزمکایشگاه فیزیولوژی

 

سوابق پژوهشی

کارگاه ورزش و تندرستی برای کارکنان و اعضای هیات علمی در واحد فومن و شفت

کارگاه حرکات اصلاحی و درمانی برای کارکنان در واحد صومعه سرا

کارگاه ورزش و تغذیه برای کارکنان و اعضای هیات علمی در واحد صومعه سرا

کارگاه فعالیت بدنی و تندرستی برای کارکنان در واحد بندر انزلی