سید مرتضی نعیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۴معارف اسلامی و حقوق خصوصیامام صادق (ع)
دکترای تخصصی۱۳۹۲حقوق خصوصیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

- مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی- ۱۳۸۷-۱۳۸۸

-مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی- ۱۳۹۶-۱۳۹۸

- معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی- ۱۳۹۸ تا کنون

الف-کارشناسی

۱- حقوق مدنی ۳

۲- حقوق مدنی ۴

۳- حقوق مدنی ۶

۴- آیین دادرسی مدنی ۱ و ۲ و ۳

۵- ادله اثبات دعوا

ب- کارشناسی ارشد

۱- آیین دادرسی مدنی

۲- داوری بین المللی

۳-متون حقوقی به زبان خارجی

حقوق قراردادها

حقوق مسئولیت مدنی

آیین دادرسی مدنی

داوری تجاری بین المللی

سوابق پژوهشی

موضوع

عنوان سخنرانی یا کارگاه

برگزار کننده

مخاطب

محل برگزاری

زمان برگزاری

کارگاه آموزشی

مسئولیت مدنی کاربردی

اداره کل آموزش پرورش استان تهران

کارکنان ادارات حقوقی آموزش و پرورش استان تهران

انزلی:دهکده ساحلی

آذر ۱۳۸۶

کارگاه  آموزشی

حقوق تجارت و شرکت های تجاری

پارک علم و فناوری گیلان

روسا و کارشناسان مرکز و پارک های علم و فن آوری کشور

رشت: پارک علم و فن آوری گیلان

تیرماه ۱۳۹۱

سخنرانی علمی

اهمیت مطالعات میان رشته ای حقوق و اقتصاد

بخش پژوهش دانشگاه آزاد واحد بین الملل انزلی

دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد انزلی واحد بین الملل

انزلی: دانشگاه آزاد واحد بین الملل

دی­ماه ۱۳۹۳

کارگاه آموزشی

مقاله نویسی علمی

انجمن علمی رشته حقوق دانشگاه آزاد واحد بندرانزلی

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد واحد بندرانزلی

خرداد ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی

مقاله نویسی مقدماتی برای دانشجویان حقوق

 معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد واحد بندرانزلی

دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق

دانشگاه آزاد واحد بندرانزلی

آذرماه ۱۳۹۶