الهام میرجمالی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیآسیب شناسی و حرکات اصلاحیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)تمام وقت۷

ساعات حضور

یکشنبه      ۸-۱۴

دوشنبه     ۸-۱۴

سه شنبه   ۸-۱۴