پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱بررسی کاربرد حسابداری مدیریت بر عملکرد سازمان های دولتی بهداشت و درمان : مطالعه موردی بیمارستان های دولتی استان گیلانمحمد مسعود اعتمادی جوریابیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه آزاد اسلامی رشت۱۵ اسفند ۱۳۹۵
۲رابطه بین دوره تصدی ریاست هیات مدیره با مدیریت سود با توجه به اندازه شرکتها در بورس تهرانامیر حسین عامریکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی۰۴ مهر ۱۳۹۵
۳تاثیر هم افزایی تعهد سازمانی، اعتماد سازمانی و هویت سازمانی ادراک شده بر دلبستگی شغلی، ترک شغل و رضایت شغلی کارکنان شهرداری بندر انزلیمنیره دهقان نوازکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی۲۷ شهریور ۱۳۹۶
۴تاثیر جهت گیری اخلاقی بر تصمیم گیری های افرادفریدون نژاد عباسیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی۲۹ شهریور ۱۳۹۶
۵بررسی ارتباط بین ابعاد مدیریت کیفیت جامع با نقش میانجی رضایت کارکنان بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه هتل های استان گیلان)اسماعیل خودخروجکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی۲۷ تیر ۱۳۹۷
۶تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی ادراک شده بر معنویت در محیط کار با توجه به نقش میانجی رفتارهای تسهیم دانش در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (شهرستان بندر انزلی)جلال نیاکانی مقدمکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی۲۲ شهریور ۱۳۹۷
۷بررسی تاثیر قابلیت مدیریت دانش از طریق مدیریت ارتباط با مشتری بر کیفیت خدمات (مورد مطالعه: شعب بانک ملی استان گیلان)محمد رضا مقنیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی۲۷ تیر ۱۳۹۷
۸بررسی تاثیر قابلیت های یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآورانه و عملکرد سازمانی در شعب بانک های ملت استان گیلانمحمد رضا قبله نمای فومنیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی۲۵ تیر ۱۳۹۷
۹تاثیر تعهد عاطفی بر تسهیم دانش با توجه به نقش میانجی هزینه تسهیم دانش و تعدیلگری اعتماد در کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلانجواد نیاکانی مقدمکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی۲۲ شهریور ۱۳۹۷