مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تاثیر فشارهای نهادی بر نیت حسابداران از پذیرش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری: استنادی تجربی از مدل یکپارچه پذیرش و به کارگیری فناوریمصطفی اعتمادی جوریابی؛ سینا خردیار؛ کیهان آزادی هیرپیشرفتهای حسابداری1399
۲بررسی اثر اطلاعات حسابداری مدیریت بر عملکرد سازمانی بیمارستان‌های دولتی استان گیلانشکراله خواجوی، مصطفی اعتمادی جوریابی ، محمدمسعود اعتمادی جوریابیحسابداری سلامت1396
۳حسابرسی در شرکتهای خانوادگیمصطفی اعتمادی جوریابیبنیاد دانشنامه نگاری ایران1394
۴خصوصیات خانواده و شرکت های خانوادگیمصطفی اعتمادی جوریابیبنیاد دانشنامه نگاری ایران1394
۵مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و گزارشگری آنشکراله خواجوی ، مصطفی اعتمادی جوریابیحسابداری سلامت1394
۶رابطه فرهنگ و حسابداریشکراله خواجوی ، مصطفی اعتمادی جوریابیدانش و پژوهش حسابداری1392
۷مالکیت خانوادگی، ترکیب هیأت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشکراله خواجوی، مصطفی اعتمادی جوریابی، محمد منفرد مهارلویی، شعله منصوریحسابداری مالی1392
۸بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در شرکت‌های‌پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشکراله خواجوی، مصطفی اعتمادی جوریابیپژوهش های حسابداری مالی1389
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.