مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱مسئولیت اجتماعی شرکت هاشکراله خواجوی، مصطفی اعتمادی جوریابیدوازدهمین همایش ملی حسابداری1394
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.