مژگان اسماعیل زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹ریاضی کاربردیدانشگاه گیلان
کارشناسی ارشد۱۳۸۲ریاضی کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
دکترای تخصصی۱۳۹۹ریاضی کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلیهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۶

سوابق اجرایی

آنالیز عددی - معادلات دیفرانسیل - ریاضیات عمومی - ریاضیات گسسته - آمار و احتمال مهندسی - نرم افزار متلب - 

 

ریاضیات کاربردی  و حل عددی معادلات PDE

سوابق پژوهشی

ساعات حضور

ساعات حضور : دوشنبه و سه شنبه ۸-۱۶